XXIII. Magyarságismereti Mozgótábor

rakoczi_mozgotabor

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba!

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hírdet
a 23. Magyarságismereti Mozgótábor
programjain való részvételre 2016-ban

Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

A Magyarságismereti Mozgótábor célja: határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

A Mozgótábor

 • helyszínei: Pécs (3 nap), Miskolc (3 nap), Budapest (4 nap)

 • időpontja: 2016. június 30. – 2016. július 11.

 • szervezői:

  • II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest)

  • Rákóczi Alapítvány (Kanada)

  • magyarországi Templomos Lovagrend

Pályázhatnak:

 • azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;

 • 15. életévüket 2016. június 30-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;

 • elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;

 • az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;

 • korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

 • vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hozzátartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:

 • önéletrajz (elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi feladatok);

 • tanár(osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész ill. közéleti személyiség ajánlását (összesen 2 db ajánlás);

 • becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték;.

A pályázati anyagot az alábbi referensekhez kérjük elküldeni:

Kárpátalja:
Dancs Krisztina
Okulova Nyina
E-mail: karpataljai.referens@gmail.com
Ukrajna, Kárpátalja, Beregszász
Bolugyánszki út 2. 90202
Telefonszám: (066) 96-02-797

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15. (postai bélyegző dátuma).

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens értesíti a pályázókat.

A pályatételek (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjedelemben – géppel vagy kézzel írva):

1. Hatvan éve történt az 1956-os forradalom. Írd le azt, hogy hogyan élte meg a családod, közösséged és régiód az 1956-os forradalmat. Készíts interjút egy személlyel, aki aktív volt községedben és átélte a megtorlásokat. Milyen módon befolyásolta a közösségedet, régiódat az ’56-os esemény?

2. Márton Áron emlékév. Írj arról, mi az ami szellemileg, történelmileg naggyá tesz valakit? Mi volt Márton Áron püspök különleges személyi jellegzetessége, amikor kiállt a diktatúrával szemben a világháború alatt és után? Mi a mai üzenete Márton Áronnak a mi életünkben?

3. Népi hagyományaink. Miért tartod fontosnak népi hagyományainkat(népzene, néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században, és konkrétan mit teszel vagy mit tudnál tenni ennek érdekében? vagy Egy falu élete régen és most. Hasonlatosságok és változások népi hagyományok szempontjából.

4. II. Rákóczi Ferenc küzdelme, élete a Kárpát-medencében. Az elsők között volt, aki felkarolta a Kárpát-medence elnyomott népeit. Irj egy levelet II. Rákóczi Ferenc nevében a Kárpát-medence népeinek.

5. Hetven éve történt a magyarországi németek kitelepítése. Mi volt a történelmi háttere ennek a kitelepítésnek? Milyen következményekkel és történelmi tanúlságokkal járt?

6. A megmaradás tartópillérei. Mik a határontúli magyarság megmaradásának pillérei? Hogyan tudnál Te hozzájárulni egy erős, önellátó közösség építéséhez régiódban, közvetlen környezetedben?

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban melynek a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

Forrás: http://www.rakoczialapitvany.hu