Lakos ösztöndíj 2016

lakos-osztondij

A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére a 2015/2016-os tanév II. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan diák pályázhat, aki

 • magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett,

 • nappali tagozaton tanul kárpátaljai főiskolán vagy egyetemen (nem szakiskolában),

 • első diplomás képzésben vesz részt,

 • a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga legalább 4-es,

 • szociálisan rászorul a támogatásra,

 • aktívan részt vesz valamelyik kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében (nem elegendő csupán pl. a HÖK-tagság, igazolni kell az abban betöltött konkrét szerepet, aktivitást).

A pályázati űrlaphoz csatolni kell (mindent elektronikus formában):

 • az aktuális pályázatra szóló kitöltött, aláírt pályázati űrlapot (letölthető, vagy az alapítvány email-címén lehet igényelni);

 • önéletrajzot (max. 2 oldal). Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázóval kapcsolatos alábbi információkat:

  • név, születési idő és hely;

  • családtagok és családi körülmények bemutatása;

  • szociális körülmények részletezése;

  • eddigi iskolai előmenetel bemutatása;

  • különböző (tanulmányi, sport, stb.) versenyeken való részvétel és annak eredményei (ha van ilyen);

  • a pályázó által végzett társadalmi munka részletes bemutatása (szervezet, pozíció, tevékenység, stb.);

  • kedvenc időtöltés, fő érdeklődési kör, tervek a jövőre nézve;

  • az ösztöndíjat mire tervezi felhasználni;

 • igazolást a tandíjról, annak összegéről illetve annak hiányáról;

 • igazolást a tanintézmény ösztöndíjáról, annak mértékéről illetve annak hiányáról;

 • iskolalátogatási igazolás;

 • magyar ifjúsági szervezet vezetőjének nyilatkozatát a pályázó aktív tagságáról, a szervezeten belüli tevékenységéről;

 • 4 jó minőségű, digitális fényképet a pályázóról (nem igazolványkép, nem csoportkép)

Fontos!

Azoknak is kötelező minden mellékletet csatolni, akik a korábbi kiírásokban is pályáztak.
Csak a legfrissebb kiírás kitöltött adatlapját fogadjuk el!
A formai hibás, hiányos vagy határidőn túl beadott pályázatokat nem vesszük figyelembe.
A pályázó tudomásul veszi, hogy sikeres pályázás esetén adatait a Lakos Alapítvány honlapján közzé teheti.
A pályázati adatlap letölthető a http://cserkesz.com.ua/lakos címről. A pályázatokat a kért mellékletekkel a következő email-címre kérjük eljuttatni: lakos.karpatalja@gmail.com
A nyertes pályázókat az alapítvány email-ban értesíti ki.

Az ösztöndíj összege egy főre, egy szemeszterre: 200 euró.

Beadási határidő: 2016. május 8.

Pályázati adatlap [docx]

Pályázati felhívás [docx]

 

Csapatépítő túra és a 20. alapszervezet Aknaszlatinán

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Április 16-án, szombaton tartotta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) első csapatépítő túráját, amelyen az addig 19 településen megalakult ISZ-alapszervezetek közül 18-nak a képviselői vettek részt. A 300 km-es túrára a közel 50 fiatal Beregszászból indult, s érintve Aknaszlatinát – ahol ugyanezen a napon megalakult az ISZ 20. alapszervezete – Máramarosszigeten tettek látogatást.

Az első alkalommal megrendezett egynapos csapatépítő túra célja az volt, hogy a kirándulás mozgalmasabb fejezete után egy közös beszélgetés keretében az alapszervezetek delegált tagjai ötleteket cseréljenek, vagy éppen adjanak egymásnak a jövőbeni tervek, célok megvalósítása kapcsán, valamint megbeszéljék azokat a problémákat, akadályokat, amelyekbe ilyenkor ütköznek.

A fiatalokból álló csoport Beregszászból kerekedett fel, majd vette az irányt az őket vendégül látó Aknaszlatinának, ahonnan átgyalogoltak a Romániában található határ menti településre, Máramarosszigetre. Itt a helyi idegenvezető mutatta meg a több mint 39 ezer lakosú, ma már csak 20%-ban magyarok lakta város nevezetességeit.

A máramarosszigeti kirán­du­lás után a csoportot az Ak­nasz­latinai 3. Számú Bolyai János Középiskolában Benedek Gellért, a KMKSZ ISZ Fel­ső-Tisza-vidéki Regionális Szervezetének alelnöke várta, hogy az építő jellegű diskurzus mellett megalakítsák az ISZ aknaszlatinai alapszervezetét.

Az alapítógyűlés előtt Benedek Imre, a középiskola igazgatója köszöntőbeszédében afeletti örömét fejezte ki, hogy az ISZ első csapatépítőjének fontos állomásául a szlatinai középiskolát választották. Az igazgató az intézetről elmondta, hogy az iskola Kárpátalja legkeletibb középiskolája, megfogalmazása szerint egy bástyája maréknyi magyarságunknak, amely „tartja a végeken a magyarságot”. A csapatépítővel kapcsolatban az igazgató úgy vélekedett, hogy minél többször kell olyan, a fiatalságot is bevonzó rendezvényeket tartani, amelyeknek a szelleme arra buzdítja Kárpátalja ifjúságát, hogy minden erejével próbálja megtartani a nemzetrészt.

Kocserha János alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy örvendetes a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének újraszerveződése és folyamatos megerősödése: „Úgy gondolom, hogy ez új színt fog vinni a kárpátaljai magyarság életébe, főleg itt, a végeken.” Kocserha János úgy vélekedett, hogy a fiatalság – amely dinamizmusa miatt „viszi előrébb a dolgokat”– munkája az az erő, amely a következő évszázadokra garantálhatja a magyarság megmaradását a vidéken.

Szedlák Gyula, a KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezetének elnöke beszédében örömét fejezte ki, hogy az iskola egyik termében összegyűlt fiatalok felvállalták azt a célt, hogy tovább erősítik a magyarságot Kárpátalján. „Nem lesz könnyű dolog” – hangsúlyozta az elnök, majd hozzátette, hogy reméli, a vállalt feladatokkal sikerrel megbirkóznak.

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke beszédében elmondta, hogy két évvel ezelőtt, amikor megpróbálták újra életre hívni a szövetség ifjúsági tagozatát, kétségeik voltak afelől, hogy lesz-e elegendő olyan fiatal, aki „felsorakozik a zászló mögé”. Azóta 19 – az aknaszlatinaival együtt 20 – alapszervezet alakult meg olyan fiatalokkal, akik felvállalták a „nemzetőrzés” feladatát. „Van egyfajta feléledés az ifjúság körében – fogalmazott Dobsa István –, szeretnének csatlakozni és tenni azért, hogy Kárpátalján a magyar szó megmaradjon a következő évszázadokban.”

A köszöntők után került sor az aknaszlatinai ISZ-alap­szer­vezet alapító gyűlésére. A helyi alap­szervezet elnökévé Mitru At­tilát választották, az alelnök Mit­ru Barbara, az alapszervezet titkára pedig Benedek Renáta lett.

Az alapítógyűlés után a fiatalok az iskola udvarán beszélgettek az előttük álló feladatokról, a kitűzött célokról.

Úton hazafelé a csapatépítő túra záróakkordjaként az ifjak megtisztították a Bustyaháza határát jelző, még hónapokkal ezelőtt festékszórókkal elcsúfított, meggyalázott falunévtáblákat.

Szaniszló Róbert, a KMKSZ ISZ kommunikációs titkára

Jótékonysági koncert és bál Nevetlenfaluban

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Jótékonysági koncert szervezésével kezdte el tevékenységét a KMKSZ ISZ nemrégiben alakult nevetlenfalui alapszervezete.

A programra 2016.április 17-én került sor a nevetlenfalui Country Clubban. A szervezők célja az volt, hogy a rendezvényen befolyt összegből egy leukémiás kislány Viski Anna kezelését támogassák. A koncertet megtisztelte jelenlétével Király Kálmán, a KMKSZ járási tanács frakciójának tagja, Budaházi Kornélia, a KMKSZ Nevetlenfalui Alapszervezetének elnöke, Budaházi Mihály, a KMKSZ ISZ irodavezetője.

A rendezvényt Trescsula Erzsébet, a KMKSZ ISZ Nevetlenfalui Alapszervezetének elnöke nyitotta meg beszédével, majd ezt követően az óvodások táncos-zenés összeállítással folytatták a műsort. A kicsik szerepe után a Nevetlenfalui Művészeti Iskola mutatta be tehetségeit. A jelenlévőknek alkalma volt megbizonyosodni arról, hogy a falunak számos jövőbeli reménysége van: hallhattak itt csengő énekszót, bravúros hegedű- és zongorajátékot. A koncert végén a közösség tagjai adományaikat az erre a célra felállított dobozba tehették.

A koncertet követően Retró-bálba várták a szervezet tagjait, valamint a község időseit és fiataljait egyaránt.

A bál belépődíját és a koncerten összegyűjtött adományokat a szervezet tagjai másnap átadták a beteg kislány édesapjának: 22800 hrivnyát, 33000 forintot és 250 eurót (egységesítve összesen ~33000 hrivnya).

A rendezvény megvalósulását a KMKSZ ISZ megyei szervezete is támogatta.

A KMKSZ ISZ Nevetlenfalui Alapszervezete nevében köszönünk minden támogatást és a falubeliek bőkezűségét.

Szirmai Stefánia, KMKSZ ISZ Nevetlenfalui Alapszervezetének alelnöke

A kápátaljai magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz-támogatása

altalanos_iskola_palyazat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány pályázatot hirdet
a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz-támogatására

A pályázat célja: a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák (ЗОШ І-ІІ. ст.) taneszköz-vásárlásának támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás keretösszege és forrása: A támogatás keretösszege 2MFt, a Fidelitas céladománya.

Támogatásra jogosultak: a kárpátaljai magyar tannyelvű hivatalosan bejegyzett általános iskolák (ЗОШ І-ІІ. ст.).

Pályázható támogatás összege: A pályázható támogatás maximális összege intézményenként 100eFt.

A pályázat tárgya: Pályázni lehet az oktatást elősegítő eszközökre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázat benyújtása és ügymenete:

A pályázati adatlap az alapítvány irodáiban igényelhető, vagy letölthető a http://www.kmkszisz.com és a http://www.kmkszalap.org honlapról. A pályázat ugyancsak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban nyújtható be papír alapon. Egy iskola egy pályázatot nyújthat be. Az irodák ellenőrzik a szükséges dokumentumok meglétét. Az átvett pályázatról az iroda munkatársa a pályázó részére átvételi elismervényt állít ki.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött, aláírással és pecséttel ellátott pályázati űrlap

 • Az iskola hivatalos bejegyzését igazoló dokumentum fénymásolata

 • Az iskola igazgatójának beosztását igazoló dokumentum fénymásolata

 • z iskola képviselőjének (igazgató vagy a támogatás átvételére hivatalosan meghatalmazott személy) személyigazolványának fénymásolata (1-2. oldal)

Amennyiben nem az intézmény vezetője nyújtja be a pályázatot, úgy mellékelni kell az eredeti meghatalmazást.

A pályázat elbírálásának és folyósításának rendje:

A központi iroda ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati rendszer kritériumainak. Az érvényes pályázatok támogatásáról a kuratórium döntését követően az érintetteket értesítik. Ezt követően az alapítvány átadja a támogatási összeget a pályázó hivatalos képviselőjének (az intézmény igazgatója vagy az átvételre írásban hivatalosan meghatalmazott személy).

Az elszámolás rendje:

Az elszámolást a pályázónak 2016. június 15-ig kell az Alapítvány regionális irodájában benyújtania. Az elszámolás az alábbi dokumentumokból áll:

 1. Rövid beszámoló a megvásárolt eszközökről és azok hasznosulásáról;

 2. Az intézmény nevére megvásárolt eszközökről szóló hivatalos számlák fénymásolatai (Pecséttel ellátott „nakladna” vagy „tovarnij csekk”. Amennyiben az eladó nem rendelkezik pecséttel, úgy a bejegyzéséről szóló igazolás fénymásolata is szükséges);

 3. Fényképek a megvásárolt eszközökről.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs mód.

Újabb alapszervezetekkel bővült a KMKSZ ISZ

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

2016. április 9-én a Beregszászi járás két településén is alakuló ülésekre került sor.

Kovászón Szviscsu László helyi KMKSZ elnök és Dobsa István ISZ elnök köszöntötte a fiatalokat. A jelenlévők Szavkó Grétát elnöknek, Nimec Natáliát alelnöknek és Bilké Natáliát titkárnak választották.

Mezőkaszonyban az elnöki tisztséget a jövőben Váradi Vivien az alelnökit Gerő Sándor tölti be. A szervezet titkára Fazekas Erika lett. Az eseményen jelen volt Szimcsera Szilvia a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, Dobsa István a KMKSZ ISZ elnöke, valamint Pataki Gábor a KRISZ alelnöke.

Április 10-én a fiatalok egy lelkes csoportja Nevetlenfalu polgármesteri hivatal dísztermében összegyűlve kiáltották ki a helyi alapszervezet létrejöttét.

A szervezet tisztségviselői a jövőben: Trescsula Erzsébet elnök, Szirmai Stefánia alelnök, Korpos Sándor titkár.

Az alakuló ülésen jelen volt: Király Kálmán a KMKSZ Nagyszőlősi járási képviselője, Budaházi Kornélia a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, Dobsa István a KMKSZ ISZ elnöke, Kardos Albert alelnök és Budaházi Mihály az ifjúsági szervezet irodavezetője.

KMKSZ ISZ

KMKSZ ISZ Mezőkaszonyban is!

mezokaszony

2016. április 9-én egy újabb kárpátaljai településen, ezúttal a beregszászi járási Mezőkaszonyban alakult KMKSZ ISZ Alapszervezet.

A helyi fiatalok egy kezdeményező csoportja a református gyülekezeti házban gyűlt össze, hogy ők is csatlakozzanak az Ifjúsági Szervezethez.

Az alapítógyűlésen részt vett Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke, Szimcsera Szilvia, a KMKSZ Mezőkaszonyi Alapszervezetének elnöke, valamint Pataki Gábor, helyi egyházi ifjúsági vezető, a KMKSZ BJSZ elnökségi tagja.

Dobsa István köszöntötte a megjelenteket, röviden ismertette a szervezet céljait, eddigi eredményeit, majd elmondta, hogy mennyire fontos Kárpátaljának, a kárpátaljai magyaroknak az, hogy ezekben a nehéz időkben is vannak olyan fiatalok, akik hazájukban próbálnak és akarnak tenni valamit magyarságukért, közösségükért, ezek fennmaradásáért és esetleges fejlődéséért. A szervezet elnöke sok sikert kívánt a fiataloknak és biztosította őket arról, hogy mindenben számíthatnak segítségére, támogatására.

A köszöntőbeszéd után a jelenlévők megválasztották a vezetőségi tagokat. Ennek alapján Váradi Vivien lett az alapszervezet elnöke, Gerő Sándor az alelnöke, Fazekas Erika pedig a titkára.

A megalakult alapszervezet céljai között szerepel különböző szabadtéri, természetjáró és kulturális programok megvalósítása, az ifjúsági élet felpezsdítése, a hagyományok és a magyar kultúra ápolása, megtartása.

Váradi Vivien, a KMKSZ ISZ Mezőkaszonyi Alapszervezetének elnöke

Alapkőletétel Badalóban

badalo_alapkoletetel

Remény villant fel a több éves probléma megoldására Badalóban. A helyi óvoda 1968-ban épült, mára pedig életveszélyessé vált. Az elmúlt év során néhány helyi vállalkozó Papp Lajos professzoron keresztül jutatta el ezt a történetet a Házat-Hazát Alapítványhoz.

Az elmúlt időszakban pedig felgyorsultak a munkálatok. Előbb egy kis küldöttség érkezett Budapestre Badaló képviseletében, ahol együttműködési szerződést írtak alá az alapítvánnyal. Idén februárban az alapítvány igazgatója Lőrincz Kálmán, a Családkiválasztó tanács elnöke dr. Máthé Gizella, valamint a tervezők Callmeyer László és Marthi Zsuzsa látogattak el a Tisza parti településre, hogy felmérjék a helyzetet.

A Margaréta Óvoda, és egyben a közösség áldott mecénásokra talált, hiszen az alapítvány és a tervezők nagy lendülettel kezdtek neki a munkának. Április 8-án színvonalas ünnepség keretében történt meg az új óvoda alapkövének letétele.

A nap fényét növelte Tolcsvai Béla, Kossuth-díjas magyar zenész-énekes jótékonysági koncertje, melyre a badalói kultúrházban került sor. A koncertet megelőző, a helyi óvodások fejezték ki hálájukat a sok támogatásért egy kellemes és szívmelengető műsorral. Majd a helyi kultúrkedvelő fiatalok nemrégiben újraszervezett közössége örvendeztetett meg bennünket irodalmi és táncos összeállításokkal.

A fiatalok között végzett kulturális munka új lendületet vett a községben, viszont sok nehézséggel kell szembenézniük. Ennek tükrében a kulturális vezetők és a KMKSZ ISZ Badalói Alapszervezete közösen fordult a KMKSZ ISZ megyei elnökségéhez, akik támogatásukat kifejezve, hozzájárultak ahhoz hogy a kultúrcsoportunk új fellépő ruhákhoz jusson (mivel eddig nem rendelkeztek vele).

A badalói kultúrház vezetői, a gyerekek és a KMKSZ ISZ Badalói Alapszervezete nevében hálánkat fejezzük ki a támogatásért!

KMKSZ ISZ Badalói Alapszervezet