Lakos ösztöndíj 2016

lakos-osztondij

A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére a 2015/2016-os tanév II. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan diák pályázhat, aki

 • magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett,

 • nappali tagozaton tanul kárpátaljai főiskolán vagy egyetemen (nem szakiskolában),

 • első diplomás képzésben vesz részt,

 • a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga legalább 4-es,

 • szociálisan rászorul a támogatásra,

 • aktívan részt vesz valamelyik kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében (nem elegendő csupán pl. a HÖK-tagság, igazolni kell az abban betöltött konkrét szerepet, aktivitást).

A pályázati űrlaphoz csatolni kell (mindent elektronikus formában):

 • az aktuális pályázatra szóló kitöltött, aláírt pályázati űrlapot (letölthető, vagy az alapítvány email-címén lehet igényelni);

 • önéletrajzot (max. 2 oldal). Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázóval kapcsolatos alábbi információkat:

  • név, születési idő és hely;

  • családtagok és családi körülmények bemutatása;

  • szociális körülmények részletezése;

  • eddigi iskolai előmenetel bemutatása;

  • különböző (tanulmányi, sport, stb.) versenyeken való részvétel és annak eredményei (ha van ilyen);

  • a pályázó által végzett társadalmi munka részletes bemutatása (szervezet, pozíció, tevékenység, stb.);

  • kedvenc időtöltés, fő érdeklődési kör, tervek a jövőre nézve;

  • az ösztöndíjat mire tervezi felhasználni;

 • igazolást a tandíjról, annak összegéről illetve annak hiányáról;

 • igazolást a tanintézmény ösztöndíjáról, annak mértékéről illetve annak hiányáról;

 • iskolalátogatási igazolás;

 • magyar ifjúsági szervezet vezetőjének nyilatkozatát a pályázó aktív tagságáról, a szervezeten belüli tevékenységéről;

 • 4 jó minőségű, digitális fényképet a pályázóról (nem igazolványkép, nem csoportkép)

Fontos!

Azoknak is kötelező minden mellékletet csatolni, akik a korábbi kiírásokban is pályáztak.
Csak a legfrissebb kiírás kitöltött adatlapját fogadjuk el!
A formai hibás, hiányos vagy határidőn túl beadott pályázatokat nem vesszük figyelembe.
A pályázó tudomásul veszi, hogy sikeres pályázás esetén adatait a Lakos Alapítvány honlapján közzé teheti.
A pályázati adatlap letölthető a http://cserkesz.com.ua/lakos címről. A pályázatokat a kért mellékletekkel a következő email-címre kérjük eljuttatni: lakos.karpatalja@gmail.com
A nyertes pályázókat az alapítvány email-ban értesíti ki.

Az ösztöndíj összege egy főre, egy szemeszterre: 200 euró.

Beadási határidő: 2016. május 8.

Pályázati adatlap [docx]

Pályázati felhívás [docx]