Monthly Archives: november 2016

A „malenkij robot” áldozataira emlékezett Szolyván a KMKSZ ISZ Bátyúi Alapszervezete

A kárpátaljai magyar férfilakosság „malenkij robotra” való hurcolásáról emlékezhettünk meg 2016. november 18-án Szolyván, az egykori gyűjtőláger helyén. 1944 novemberében a szovjet megtorló gépezet a kollektív bűnösség elve alapján 18-tól 50 éves korig elhurcolta a kárpátaljai magyar férfiak színe javát. Az emlékünnepségen rész vett Megyesy Jenő miniszterelnöki megbízott, aki Magyarország kormányát képviselte, s hangsúlyozta a cselekvő magatartás fontosságát, a jó

További információk