Monthly Archives: január 2017

Újévköszöntő bál a Rákóczi-főiskolán

Minden magyar felelős minden magyarért – Szabó Dezső író gondolatának szellemében szerveződött újra három éve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ). Az akkor ezt kezdeményező fiatalok olyan célokat fogalmaztak meg, mint a Kárpátalján élő magyar ifjúság kulturális életének támogatása, segítése, a nemzeti hagyományok, az anyanyelv megőrzése, ápolása, a fiatalok nemzeti identitásának formálása, stabil alapokra helyezése. Amint azt

További információk

Ungváron alakult a KMKSZ Ifjúsági Szervetének 30. alapszervezete

Hosszú ideje érett már bennünk a terv, hogy egyesítenünk kell az ungvári, magyar ajkú ifjúságot. Össze kell fognunk és létre kell hoznunk egy új, életképes szervezetet, melynek elsődleges célja kultúránk megismerése és terjesztése, hagyományaink megőrzése, illetve az interaktív csapatépítés volna. Ennek megvalósítása napjainkban nem éppen könnyű, mivel az utóbbi években sokszorosára nőtt a magyar lakosság elvándorlása, másfelől pedig azt tapasztaljuk,

További információk